HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Deelname, aanmelding en betaling
• Een deelnemer dient zich schriftelijk via het aanmeldingsformulier of via de website aan te melden voor deelname aan de fair.

• De organisatie beslist over plaatsing en behoudt zich het recht voor een deelnemer van deelname uit te sluiten.
• Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding.
• Deelname aan de beurs is alleen dan mogelijk indien de factuur voor 1 november 2024 is voldaan aan de organisatie.

Algemeen
• Indien door toedoen van een deelnemer schade aan de fairlocatie of de inrichting wordt veroorzaakt, dan is deze daarvoor aansprakelijk.
• Het is verboden om dieren mee naar binnen te nemen.
• Het is verboden om agressief of gewelddadig te handelen.
• Het is verboden te roken in de fairtent.
• Het is verboden om een bak- of kookgelegenheid, open vuur of een (terras)Heather in de fairtent te hebben, dus niet koken of bakken op gas.
• Het is verboden zware elektrische apparaten gebruikt worden, tenzij dit voor 20 oktober 2024 is gevraagd aan en toegestaan door de organisatie.
• Elke deelnemer is verplicht om zijn eigen afval op te ruimen en af te voeren.
• Aanwijzingen van de op de fair aanwezige – duidelijk herkenbare – marktmeesters moeten worden opgevolgd.
• Het is verboden zich buiten de aangegeven paden en wegen te bevinden in verband met het natuurgebied.

Instructies stand, opbouw, afbouw, gebruik & parkeren deelnemer
• Het opbouwen van de stands kan op vrijdag 1 november tussen [nnb] en [nnb] en op zaterdag 2 november tussen [nnb] en [nnb].
• Direct nadat de deelnemer zijn spullen heeft gelost, dient het voertuig naar de aangewezen parkeerplaats voor deelnemers gebracht te worden. Dit staat met een bord aangegeven.
• Er mag niets schroef- of nagelvast gemaakt worden aan de inrichting of casco van de locatie.
• De deelnemer huurt van de organisatie uitsluitend een aantal m2. Er wordt geen meubilair o.i.d. beschikbaar gesteld.
• Elke deelnemer is verplicht zelf de stand op een voor het publiek enthousiasmerende wijze in te richten.
• De organisatie draagt geen enkel risico voor de stand of de zich daarin bevindende goederen. Deze berust bij de deelnemer.
• Bij workshops in/op de stand dient de vloerbedekking goed afgedekt te worden, om vervuiling daarvan te voorkomen.
• De organisatie is geen tussenpersoon voor de standhouders. De deelnemer dient zelf eventueel contact op te nemen met de buurman/-vrouw.
• De fair eindigt zaterdag 2 november 2024 om 17.00 uur. Daarna mag de deelnemer stand pas afbreken en opruimen.

Consumpties, verkoop artikelen
• Elke deelnemer mag zijn eigen koffie, thee of andere drank meenemen. In verband met de stroomvoorziening mag op de stand geen waterkoker, koffiezetapparaat o.i.d. gebruikt worden. Er wordt overigens tijdens de fair koffie en thee rondgebracht voor de deelnemers.
• Elke deelnemer kan op zaterdagmorgen gratis een lunchpakket afhalen (max. 2 per stand).
•Aan bezoekers van 18 jaar en ouder mogen door de deelnemers licht alcoholische drankjes worden aangeboden, op voorwaarde dat dit bedrijf gerelateerd is, zoals bijvoorbeeld voor een proeverij of workshop.
•Het is echter verboden alcoholische drankjes en artikelen die normaliter ook niet verkocht mogen worden, te verkopen.
• Deelnemers mogen op hun stand (kleine) gebruiks-/verbruiksartikelen te verkopen.
• Eventuele bestellingen van meerdere artikelen (bijvoorbeeld dozen wijn) kunnen genoteerd worden en (na de fair) afgeleverd worden.

 

PROGRAMMA

Vrijdag 1 november 2023
• Opbouwen stand: tijden zijn nog niet bekend
• Ondernemersborrel: tijden zijn nog niet bekend
• Bewaking: van 22.00 tot 08.00 uur

Zaterdag 4 november 2023
• Fairlocatie is open vanaf 08.00 uur
• Opbouwen stand: tijden zijn nog niet bekend 
• Ophalen lunchpakket: tijden zijn nog niet bekend
• Opening fair 10.00 uur
• Fair is geopend voor publiek van 10.00 tot 17.00 uur
• Opruimen/afbreken stands: van 17.00 tot 22.00 uur
• Sluiting Fairlocatie: stipt 22.00 uur.

Tijdens de beurs:

1. Gratis koffie: De koffie die wordt rondgebracht, is gratis voor standhouders. Je kunt echter ook je eigen thermoskan meenemen en deze tegen betaling laten vullen aan de bar, zodat je koffie kunt aanbieden aan je klanten.

2. Afvalbeheer: De organisatie zal voor elke standhouder een vuilniszak ter beschikking stellen. Je wordt aangemoedigd om tijdens en na de beurs je afval in deze zak te verzamelen, zodat je bij vertrek alles netjes kunt achterlaten. Dit helpt bij het behouden van een schone omgeving.

3. Contactgegevens: Als je vragen hebt tijdens de beurs, kun je contact opnemen met een van de marktmeesters op het volgende telefoonnummer: 06-38283884.

Heel veel succes op de beurs.